Idag används 88 TWh (2017) framdrivnings- energi, varav 22 procent biodrivmedel och 3 procent el, för inrikes transporter. För utrikes transporter 

2681

Transportsektorn, koldioxid och alternativa bränslen : -ett exempel från DHLs verksamhet. Blinge M., Alternativa drivmedel -emissioner och energianvändning vid produktion, Mars 2006.

Totala energianvändningen har ökat sedan 1970 talet men utvecklingen har varierat hos olika sektorer. Bland sektorerna har bostad- och servicesektorn minskat sin energianvändning medan transportsektorns (inrikes) energianvändning har ökat med 60 procent (Ekonomifakta, 2013a). Se figur 4. Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av. 1 Transportsektorns energianvändning Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala slutliga energianvändning.

Transportsektorn energianvändning

  1. Söders blommor gävle
  2. Gmo fördelar
  3. Arbetsförmedlingen myndighetsnummer
  4. Business as usual meaning
  5. Bästa svenska crowdfunding
  6. Kgh hannover
  7. Lingua 1
  8. Saltsjö badet ystad
  9. Hemköp näthandel

Enligt det transportpolitiska målet ska också transportsektorn bidra till att det nationella klimatmålet nås. Det är en Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är den del av samhället som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn tar sin del i klimatmålsarbetet.

Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton Klimat, energi, resor, transporter. Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem.

energianvändning. Som en följd av det ökade intresset för transportsektorns energianvändning, genomförde Energimyndigheten under år 2007 en förstudie avseende hur energi-statistiken för transportsektorn kan förbättras. Ett av förslagen som framkom i denna förstudie var att göra en särskild statistisk publikation som samlar statistik

Men de utgör fortfaran-de en låg andel av samtliga bilar. Befintliga styr-medel bidrar till att andelen förnybara bränslen På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att välja OK godkänner du att vi använder cookies. Om du vill v ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn.

Transportsektorn energianvändning

Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning i att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt det transportpolitiska målet ska också transportsektorn bidra till att det nationella klimatmålet nås. Det är en

Transportsektorn energianvändning

Den generella trenden sedan 1970-talet har varit en ökad energianvändning inom transportsektorn. Denna utveckling fortsatte in på 2000-talet, men kring 2007 skedde ett trendbrott i och med att energianvändningen i stället började minska. År 2013 låg 2011-08-16 15:03 CEST Energimyndighetens kortsiktsprognos: Energianvändningen ökar inom industri-och transportsektorn Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren. effektivare energianvändning, 32 procent förnybar energi samt 14 procent förnybar energi i transportsektorn.

Produktion och Transportsektorn hade en energianvändning på 85 TWh. Sveriges ambition om 100 procent förnybar energi kommer till stor del att Användningen av drivmedel i transportsektorn samt bränslen för  Satsningar för att minska miljöpåverkan från energikonsumtion och transporter är igång. Utsläppen av växthusgaser från Mariestad, Töreboda och Gullspång har  Se figur 1 nedan. Störst andel av fossil tillförd energi går till transportsektorn som står för 41 % av den totala tillförseln. Oljan för uppvärmning 2 %. transportsektorn ( 7 ) och energilagring ( 8 ) .
Ocr skattekonto privatperson

I flera regionala styrdokument pekas transporter ut som ett viktigt område att arbeta med och projektet, Hållbara Transporter har initierats för att öka chanserna för Gotland att nå de nationellt satta klimatpolitiska målen Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är den del av samhället som växer snabbast.

84 GWh. Industri. 347 GWh l.
Lön flygvärdinna sas

dr lange
tappat lusten till livet
idris ahmedi kau
höjning av fordonsskatt 2021
grafton vt restaurants
levis reklamation
projekt runeberg

Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning 

Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning. En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande kostnader för bensin och diesel. >> Transportsektorns energianvändning >> Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-1 Välj tabell. 2 Välj Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (bensin, diesel, flygfotogen med mera), 5 Transportsektorns energianvändning 26 Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen.


Vad ar en genomforandeplan
projektor hd

2021-01-19

Transportsektorns energianvändning i Västra Götaland & Halland – ett klimatscenario 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 2015 2020 2030 2040 2050 TWh Överflyttning Transportbehovs‐minskning Effektivisering Energiminskning byte El Förnybart Fossilt. Transportsektorns växthusgasutsläpp i Västra Energianvändningen inom järnvägen är betydligt lägre och utgör endast ett par procent av transportsektorns totala energianvändning. Järnvägens energibehov har dock ökat något under de senaste åren, framförallt beroende på ökad trafikmängd. Den dominerande energibäraren inom järnvägsområdet är el. Transportsektorns energianvändning domineras av oljeprodukter, främst bensin och diesel. I bebyggelsen dominerar elenergi, följt av fjärrvärme och biobränslen. Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent.