Då passar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad dig! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling.

4216

Kursplan. Gå till innehållet Till mdh.se. Studentwebben. mdh.se. Student. mdh.se/utbildning. Sök utbildning Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Sök utbildning Fortbildning MOOC Forskarstuderande

Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet mdh

  1. Karta kungsbacka centrum
  2. Eurocontact serv impex
  3. Avdraget körkort
  4. Världens undergång första världskriget
  5. Sekretess a
  6. Xe valuta converter
  7. Sigtuna humanistiska laroverk

Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. First cycle. Programkod. VGSS2.

Ange hela eller en del av kursens namn.

Sjuksköterskeprogrammet tillämpar validering av reell kunskap för sjuksköterskor utbildade utanför Europeiska unionen. Kvalitetssäkring I samtliga kurser ingår kursutvärdering. Kursutvärderingar analyseras och diskuteras gemensamt av lärare och studenter vid ett tillfälle varje termin.

Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 26, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2017) Äldre kursplan (giltig från vecka 32, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2014) Äldre kursplan (giltig från vecka 33, 2013) Jessica Götberg 021-10 16 47 jessica.gotberg@mdh.se VFU-samordnare F-3, 4-6 Elisabeth Westman 021-10 16 8 elisabeth.westman@mdh.se Studievägledare Åse By 016-15 51 21 ase.by@mdh.se Studenttorget 021-10 13 10 studenttorget@mdh.se Akademin för utbildning, kultur och kommunikation På kurswebben för 1SJ032 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om frågor kring hur ohälsa, behandlingar och ingrepp kan ha inverkan på personens sexualitet, dess lust och förmåga. Innehållsförteckning - Mälardalens högskola.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet mdh

Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i omvårdnad utgör huvuddelen. Övriga kunskapsområden är medicin, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är till stora delar organiserad i integrerade kurser där både teori och praktik inom hälso- och sjukvårdens olika verk­samheter i ingår.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet mdh

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment: Forskningsmetodik (3 hp) Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad.

Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om frågor kring hur ohälsa, behandlingar och ingrepp kan ha inverkan på personens sexualitet, dess lust och förmåga. Innehållsförteckning - Mälardalens högskola.
Sbo sekolah bisnis online

Sjuksköterskeprogrammet tillämpar validering av reell kunskap för sjuksköterskor utbildade utanför Europeiska unionen. Kvalitetssäkring I samtliga kurser ingår kursutvärdering. Kursutvärderingar analyseras och diskuteras gemensamt av lärare och studenter vid ett tillfälle varje termin.

Sjuksköterskeprogrammet innebär att studenten utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att självständigt och i samverkan med patient, närstående och andra yrkesutövare, kunna planera, genomföra och leda omvårdnadsarbete. Utifrån ett personcentrerat ramverk förtydligas och fördjupas omvårdnadsämnet. Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Osebx index 2021

vem satt innan göran persson
filformat för både mac och pc
camping stockholms län
vad ar feminist
conor foley worldspreads

Utbildningsplan och kursplaner för sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Utbildningen är till stora delar organiserad i integrerade kurser där både teori och praktik inom hälso- och sjukvårdens olika verk­samheter i ingår. Kursplan: Handledning inom omvårdnad och i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp; Kursplan: Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa, 7,5 hp; Intensivvård termin 1 och 2.


Oorganiskt fosfat
plugga musik utomlands

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Engelskt namn: Nursing Programme. Denna utbildningsplan gäller: HT19 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan. Dölj versionshistorik för denna utbildningsplan. Utbildningsplan för program med start innan HT16. Utbildningsplan för program med start mellan HT16 och fram till VT17.

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Hitta utbildningsplan och kursplan. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis.