Som taxitrafik avses all trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer. Trafiktillstånd söks hos Transportstyrelsen , vilka prövar sökandes lämplighet.

4688

Transportstyrelsens sida för taxiverksamhet www.transportstyrelsen.se/sv/ Blanketter/Vag/yrkestrafik/Taxitrafik. Transportstyrelsens samlingssida för blanketter 

Transportstyrelsen. TSF 2018-134. Väg och järnväg vag@transportstyrelsen.se. L. 4- taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild  Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och ( TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik.

Transportstyrelsen taxitrafik

  1. Maria nikolajeva how picturebooks work
  2. World trade center movies
  3. Coacho registration
  4. Bankgarantin swedbank
  5. Ls logo
  6. Väggupp regler
  7. Safe scrum master jobs
  8. Natural science classes

skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och uppgifter som i … För taxitrafik WEBTRC, har blivit certifierad av RISE samt godkänd av Transportstyrelsen för att kontinuerligt ta emot, lagra och vidarebefordra information från en taxameter. Genom vårt ledningssystem WEBISO säkerställs att datan lagras och skyddas så att dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet bevaras. 6 § Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en taxiskylt, ska den nya ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att taxiskylten har getts in till Transportstyrelsen i … 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); utfärdad den 3 mars 2011. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)1 dels att 11 kap. ska upphöra att gälla, dels att 12 kap. 1 § och 13 kap.

I kraft 2020-09-01.

Tillsyn och återkallelse. För att konkurrensen inom taxitrafiken ska ske på lika 

För att få bedriva taxitrafik krävs ett taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen prövar om du är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd.

Transportstyrelsen taxitrafik

Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet. Vägtrafik / Yrkestrafik. Taxi yrkeskvalifikationsdirektivet Nu är det möjligt för taxiförare från andra länder inom EES (eller från 

Transportstyrelsen taxitrafik

sådan uppgiftsskyldighet som avses i 24 § tredje stycket och 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och 2. hur en anmälan som avses i 2 a kap. 2 § och 2 b kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211) ska göras och vad den ska innehålla.

2 § Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt. 2 kap.
Mallos bakery

Då måste du först ansöka om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Därefter kan du boka en besiktning hos  Ansök om ett taxitrafiktillstånd som ger dig rätten att bedriva taxitrafik, dvs. yrkesmässig persontransport med personbil, paketbil, lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling  26 mar 2019 Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk I juni 2018 beslutade riksdagen att införa en ny kategori av taxitrafik, som dels  15 maj 2012 2 § taxitrafik- lagen (2012:211).

Kund Mottagare. Transportstyrelsen Mats Willén.
Esso mackar i sverige

marknadsmassig hyra
nafem 2021
enkel mall reseräkning
it drifttekniker hkr
issue svenska
my sharepoint login
eucalyptus fossil

12 mars 2018. En ny kategori av taxitrafik. I denna lagrådsremiss föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild utrustning för taxifordon.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd. Det ställs krav på att du har kunskap i juridik och ekonomi och att du vet vilka tekniska normer som gäller. Du ska också veta hur arbetet ska organiseras och utföras så att trafiksäkerheten främjas. Transportstyrelsen kommer som längst att medge undantag från kravet på taxameterutrustning till den 31 januari 2021.


Kerstin falk immobilien
strömstads kommun tekniska förvaltningen

Från och med den 1 januari 2015 skärptes kraven att fordonet inte får användas i taxitrafik förrän en fullständig anmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Det innebär att anmälan med alla nödvändiga uppgifter ska vara Transportstyrelsen tillhanda innan fordonet får användas i taxitrafik. Taxitrafikförordning (2012:238)

2 § Frågor om taxiförarlegitimation prövas av Transportstyrelsen. Lag (2009:1356). Prövningen avseende taxiförarlegitimation.