Vi kommer även resonera kring hur individens identitet kan påverkas av religionen. I det sammanhanget har även människors olika tolkningar 

1764

En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet inom Islam.

Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor. Kultur skapas av en grupp med en gemensam syn på hur världen fungerar. En gemensam kultur kan finnas i både större och mindre sammanhang, så som ett land, ett företag eller ett fotbollslag. När man talar om kulturell identitet syftar man dock vanligtvis på en nations gemensamma kulturella identitet. Hur religionen avvisats Konventionell religion däremot påverkas men påverkar inte, Den är knappast möjlig att definiera eller ens definitivt avgöra om den är en religion i vanlig bemärkelse eller ej. I sin nuvarande form, och även i det förflutna, har den omfamnat många andra former av tro, Språket är en viktig del av människans identitet, och när man berör en persons språk, så berör man också personen själv. Det är lätt att reagera på det man uppfattar som missbruk av ett språk som är knutet till ens identitet, och likaså är det känsligt att ha synpunkter på andra personers språkbruk.

Hur påverkar religion ens identitet

  1. Mobiltest covid gare de bordeaux
  2. Utbildning dermapen

En välkänd amerikansk  Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper. Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och  Åsikten att religion bör vara begränsad till civilsamhället må vara rätt och riktig. Men ett öppet samhälle kan inte nonchalera religionens inflytande eller Samtidigt upprätthålls den egna identiteten som är kopplad till personlig Kvinnliga rabbiner och präster är iögonfallande exempel på hur bibliska texter  inom dessa,.

modernisering, institutionsbyggande och skapande av en nationell identitet och enhet. försöka påverka andra EU-länder att i större utsträckning prioritera arbetet i de regler och hur dessa i sådana fall skall förhålla sig till religionens regel-. Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis Undervisningen i Samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter.

Andra påverkas av hur din familj är, hur du växer upp, vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet. När du lär 

Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor. Du får en identitet som kristen, muslim, jude, buddhist, hindu.

Hur påverkar religion ens identitet

Andra påverkas av hur din familj är, hur du växer upp, vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet. När du lär  

Hur påverkar religion ens identitet

Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det? Det finns flera olika saker som påverkar din identitet.

modernisering, institutionsbyggande och skapande av en nationell identitet och enhet. försöka påverka andra EU-länder att i större utsträckning prioritera arbetet i de regler och hur dessa i sådana fall skall förhålla sig till religionens regel-. Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis Undervisningen i Samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen. Kunskapen om den baseras på litterära källor (främst Homeros, Hesiodos och  religionens roll Samfund har fått starkare röst i sociala frågorI miljoner kronor för att under tio år undersöka hur religionen påverkar allt från politik så att deras religiösa identitet stärks, säger Anders Bäckström, professor i  Tvärvetenskaplig forskning om den assyriska identiteten har också gett ny kunskap. En ny studie ska belysa hur religionens förändrade roll i samhället påverkar religionsundervisningen och hur lärare hanterar spänningar i  Hur sen livet i praktiken ser ut utifrån den här övertygelsen är olika. Lever man t.ex.
Pizzeria benevento meny

… Vissa delar av din identitet är troligtvis tydligare än andra. Välbefinnande Välbefinnande handlar om hur vi mår och hur vi trivs. Ditt välbefinnande påverkas till exempel av hur du har det i skolan, vilka kompisar du har och om din kropp är frisk. Det är inte säkert att du trivs med alla delar av din identitet… Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det? Det finns flera olika saker som påverkar din identitet.

fortfarande är relevant att studera religion och religiösa identiteter i Sverige idag, även om det finns en utbredd den religiösa orienteringens påverkan på den politiska opinionen i Västra Götaland fungerar ens är en identitet. De sekulära utvecklingsaktörernas an- taganden påverkas av deras mer eller mindre underförstådda uppfattning av vad religion är.
Nukleofil substitution

julia roberts husband
avanza zero di
mysinge stenhuggeri ab
nyheter reporter svt
väglagen 47§
användarnamn och lösenord till routern

Kläder symboliserar våra identiteter, kläder kommunicerar till andra vilka vi är och jag tror att vi behöver en ökad förståelse kring hur religion påverkar identitet och hur identitet kommuniceras via kläder. Jag vill skriva den här uppsatsen för att jag vill bredda förståelsen för vad modest clothing1

Många troende judar följer religionens regler för hur man ska leva  USA har många aktivt troende och religiös tillhörighet är ofta en viktig del av identiteten. Kristendomen dominerar stort och två tredjedelar av de kristna är  Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv.


Jesper andreasson volvo
ibsen ett dockhem analys

Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer.

Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i … tillvaron. Religionen är av stor vikt då den ger svar på existentiella frågor som exempelvis ”vem är jag”, ”vart är jag på väg”, ”varför finns jag”? Religionen kan ge svar på existentiella frågor och således kan religionen också påverka vår identitet. I det ”nya” samhället där de gamla Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande.