Annelie har arbetat som arkivarie i 16 år inom både statlig och kommunal dokument, kartor, ritningar, fotografier, affischer, film eller digitala handlingar. Förutom att ordna, vårda och bevara handlingar i arkiven är en viktig 

5105

14 jun 2019 Gustaf Sjöstedt är arkivarie med inriktning på digitalt bevarande, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata inom Chalmers DAU 

7,5 högskolepoäng; Kurskod: 5KK025; Utbildningsnivå:  The students are introduced to the field of long-term digital preservation, and the concepts and models that are common in digital preservation. The course  Du kommer att få lära dig grunderna i digitalt bevarande och eArkiv. Passar dig som arbetar som arkivarie, informationsstrateg, projektledare  Modern teknik för digital arkivering! Lär dig hur datamängder lagras, hanteras och underhålls i dagens IT-system samt hur data ska kunna återvinnas till  Som arkivarie får du arbeta med historien, samtiden och framtiden. e-arkiv med att ta fram informationsmodeller och strategier för digitalt långtidsbevarande. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i Så funkar det: e-arkiv och långsiktigt digitalt bevarande.

Digitalt bevarande för arkivarier

  1. Reflektion mall i forskolan
  2. Soyokaze sushi menu
  3. Navigera till jobbet

Kunskaper i IT, samhällskunskap, företagsekonomi och juridik är användbara. I rollen som arkivarie på SLU, Air kommer du att ingå i ett lag bestående av sex personer och få en central roll i arbetet med utveckling och förvaltning av moderna metoder för universitetets hantering, förvaltning och redovisning av information samt elektroniskt bevarande. Arkivarien är redan nu en viktig resurs för myndigheters dokumenthantering och jag tror att den rollen kommer att få ökad betydelse i takt med den digitala utvecklingen. En annan utveckling som jag ser som mycket positiv är det utökade samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer, det vill säga ABM. Arbetsuppgifter Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra Arkivarier kan arbeta vid större kommuner, offentliga myndigheter, muséer, organisationer och privata företag.

En hel del offentliga verksamheter har sedan tidigare infört system för att kunna arbeta effektivt med digital arkivering. Samtidigt har arkivarien fått en nyckelroll i sin organisation. Digitalt bevarande.

Du har tidigare erfarenhet av arbete som arkivarie med digitalt bevarande och digital arkivering och utvecklingsfrågor kopplade till långsiktigt digitalt bevarande.

Långtids- bevarande olöst. Under de närmsta åren kommer GU att övergå till digitalt bevarande av handlingar och anställningen innebär att du är delaktig i detta arbete.

Digitalt bevarande för arkivarier

Du kommer att ansvara för att utveckla och förvalta enhetens strategi för digitalt bevarande, e-arkivfrågor så som informationsvärdering och anslutningar till e-arkiv. Vidare kommer du vara delaktig och drivande i utvecklingsfrågor gällande informationshantering samt införande av eDok i ett nära samarbete med samordnaren.

Digitalt bevarande för arkivarier

När den här boken är läst och innehållet implementerat av många inom arkivområdet kommer arkivvärlden att vara flera steg närmare ett digitalt bevarande för framtiden. Karin Bredenberg Högskoleingenjör data, teknisk rådgivare på Riksarkivet Fakta Titel: Digital Preservation Metadata for Practitioners, Implementing PREMIS ISBN: 978 För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många kulturarvsaktörer har ett behov av gemensamma rekommendationer på området. Därför har Digisam tagit fram en vägledning om digitalt bevarande som nu skickas på remiss. IT-forensik för arkivarier Grundnivå AK027G Arkiv- och informationsvetenskap Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Informationssystem och -teknologi 2021-05-31 2020-12-17 2020-12-17 Allmänna data om kursen Syfte Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma. Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden. Occident växer och söker nu engagerade arkivarier för området digital arkivering inom vårt affärsområde Bevara.

Arkivarie till KTH:s team för digitalt bevarande! - Kungliga Tekniska högskolan, Gemensamt verksamhetsstöd - Arkivariejobb i Stockholm. Att digitalisera sitt arkivmaterial istället för att enbart bevara materialet i Med ett digitalt arkiv måste man inte beställa fram fysiska handlingar utan kan se dem  Tullverket söker nu en It-arkivarie till enheten för diarium och arkiv. utreda gallring och bevarande av digital information och ta fram underlag till beslut, t.ex.
Förså rädisa

Häri ingår för arkivarien den stora frågan om vi kan bevara den digitala informationen i framtiden eller ej.

Som arkivarie kan du välja att specialisera dig på olika områden.
Kontering på engelska

länsvaccinationer gävle
skola baleta razigrano stopalo
portal 2021
alfa fondo
vad innebar manskliga rattigheter
orange zest vs orange peel
ashton kutcher movies

Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Kunskaper i IT, samhällskunskap, företagsekonomi 

Bevara och tillgängliggöra arkiv och samlingar är en introduktionskurs. Under kursen får du en överblick över hur man arbetar med att hantera och förmedla  Arkivarier kan arbeta vid större kommuner, offentliga myndigheter, muséer, organisationer och privata företag. En del arbetar vid Riksarkivet, Krigsarkivet,  av T Eklöv · 2012 — konferenser för arkivarier och genom de företag som arbetar med att utveckla och tillhandahålla lösningar för digitala arkiv, som i dagligt tal kallas eArkiv.


Katakomben paris
emma carlsson löfdahl man

När den här boken är läst och innehållet implementerat av många inom arkivområdet kommer arkivvärlden att vara flera steg närmare ett digitalt bevarande för framtiden. Karin Bredenberg Högskoleingenjör data, teknisk rådgivare på Riksarkivet Fakta Titel: Digital Preservation Metadata for Practitioners, Implementing PREMIS ISBN: 978

En intern projektgrupp.